Ariile de expertiza

1. Drept Societar & Comercial. Fuziuni & Achizitii

– Consultanta si asistenta juridica privind infiintarea de societati, PFA si organizatii non–profit (asociatii, fundatii, federatii), deschidere puncte de lucru, birou comercial, sucursala, reprezentanta, filiala;
– Consultanta generala in cadrul procedurilor de modificare a actelor constitutive cu privire la: denumire, sediul social, structurile administrative, de actionariat, asociati, majorare sau reducere de capital, obiecte de activitate, suspendare activitate, precum si asistenta in fata autoritatilor competente (ONRC, ANAF, BNP etc.);
– Asistenta la adunarile asociatilor, actionarilor, sedintelor consiliului de administratie,
redactare documente/inscrisuri aferente;
– Preluari, vanzari de actiuni, cesiune de parti sociale;
– Pact de confidentialitate & pact de neconcurenta intre asociati;
– Excludere, retragere asociat – litigii;
– Revizuirea, redactarea, asistarea la incheierea, negocierea contractelor;
– Contracte: de management/ publicitate/ media; mandat; asociere in participatiune; transfer de intreprindere; distributie; furnizare servicii; vanzari de bunuri, cesiune, inchiriere, comodat, domeniul sportului, intermediere, real – estate, bancare (norme de creditare) etc;
– Verificare societati din punct de vedere juridic, in scopuri interne sau in contextul unei tranzactii (due diligence);
– Proces de due dilligence pentru achizitii, corporate, decizii de business;
– Asistenta completa la incheierea tranzactiilor, redactare si negociere clauze contractuale la vanzare;
– Consultanta specializata in operatiuni de fuziuni si achizitii, divizari, dizolvari, lichidari;
– Consultanta, asistare, redactare, intocmire dosar in cadrul procedurii de insolventa/ faliment;
– Redactare/ intocmire si asistare in reorganizarea companiei, atat anterior deschiderii procedurii de insolventa, cat si ulterior acesteia;
– Asistare in proceduri de negociere tranzactii, mediere sau arbitraj;
– Emitere opinii legale cu privire la normele din dreptul societar si comercial;
– Parteneriat public – privat (revizuire);
– Operatiuni: import-export, intermediere, agentie, comision, bancare etc.

2. Legislatia imobiliara si a constructilor

– Asistenta in negocierea si incheierea tranzactilor imobiliare;
– Asistenta pentru dezvoltatorii imobiliari cu privire la incheierea si negocierea
antecontractelor, contractelor de vanzare – cumparare spatii rezidentiale, negocierea
contractelor de inchiriere;
– Verificarea imobilelor anterior cumpararii din punct de vedere al cadrului legal
pentru potentialii investitori.

3. Dreptul muncii

– Redactare, revizuire, analizare, negociere clauze ale contractelor de munca (individuale/ colective), fise de post, regulament de ordine, proceduri interne;
– Audit juridic documente societate, hr, contracte etc.

4. Recuperare creante

– Procedura prealabila – cale amiabila;
– Executare;
– Insolventa/ faliment – gestionare dosare creante negarantate si garantate;
– Service portofoliu (pentru banci).

5. Media & Publicitate

– Verificarea materialelor publicitate din punct de vedere al normelor legislative;
– Respectarea regulilor de concurenta neloiala, a drepturilor de autor, a drepturilor la marca cu privire la materialele publicitare folosite;
– Social media content supervizat;
– Activitatea de telemarketing – verificare conform legislatiei in vigoare;
– Contracte: cesiune drepturi de autor/conexe drepturilor de autor, promovare/publicitate, sponsorizare, endorsment, plasare de produse, co-branding.

6. IT. Comert Electronic. Tehnologia Informatiei.

– Suport juridic pentru companiile din domeniul IT:
– Consultanta, redactare, revizuire si negociere contracte si oferte online;
– E-commerce: supervizare in respectarea legislatiei in vigoare cu privire la comertul online, redactare contracte, privacy policy, cookies, terms & conditions;
– Internet: nume de domeniu, publicitate online, concurenta neloiala, protectia vietii private + GDPR;
– Software: contract licenta software, contract dezvoltare software, de distributie, mentenanta;
– Contracte: website development, hosting;
– Redactare, negociere si asistare la semnarea contractelor de outsoursing;
– ANPC.

7. Proprietate intelectuala. Marca

– Consiliere in inregistrarea marcilor la nivel national;
– Consiliere pentru supervizarea marcii si cercetare de specialitate;
– Opozitii la inregistrarea marcii, anularea inregistrarii marcii – consultanta & redactare;
– Due dilligence in vederea achizitionarii marcii/ brand-ului;
– Contracte: convenctii pentru protejarea secretelor de comert, a informatiilor confidentiale, franciza, licenta, cesiune de marca;
– Concurenta neloiala: plangeri la Oficiul Concurentei, actiuni in contrafacere, actiuni pentru repararea prejudiciului cauzat.

8. Servicii de consultanta privind accesarea fondurilor europene si StartUp Nation 
– Constituire sau verificare dosar in vederea accesarii de fonduri oferite de stat. Elaborare documentatie necesara.

9. Asistenta si/sau reprezentare juridica in vederea contractarii de credite bancare, atat de la institutiile bancare cat si de la institutiile bancare nefinanciare

10. Redactare si implementare LEAN MANAGEMENT specific in cadrul companiilor 
– Acest serviciu este oferit la nivel de proiect si implica, ca specialistii noastri sa analizeze si sa observe forma de desfasurare a activitatii din cadrul companiei dvs. Ulterior, emiterea unei prezentari cu privire la modalitatea de imbunatatire a procedurilor, de reducere a “waste-ului” in cadrul afacerii dvs., si ajuta la implementarea acestui proiect pe durata unei perioade de 6/12 luni.